Συντήρηση Καυστήρων

 
 
Η ετήσια συντήρηση - ρύθμιση του καυστήρα και ο καθαρισμός του λέβητα είναι διαδικασίες υποχρεωτικές από την ελληνική νομοθεσία. Εκτός αυτού, προσφέρουν μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση του καυσίμου, μειώνουν τις βλάβες και ανεβάζουν τόσο την απόδοση, όσο και το προσδόκιμο ζωής του καυστήρα και του λέβητα.

Οι αδειούχοι τεχνίτες της G.O.P. Services με έδρα τη Νέα Ιωνία, αναλαμβάνουν τις εργασίες της ετήσιας συντήρησης-ρύθμισης του καυστήρα σας και τον καθαρισμό του λέβητα. Με σύγχρονο εξοπλισμό και υπευθυνότητα, εξασφαλίζουμε την ασφαλή, οικονομική και χωρίς έκτακτες βλάβες λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, της μονοκατοικίας, ή του διαμερίσματος σας.

Μετά το τέλος των εργασιών παραδίδεται στον αρμόδιο του κτιρίου το Φύλλο Ελέγχου, με τα πρότυπα του ΠΕΡΠΑ όπως προβλέπει η νομοθεσία.