Ανάληψη Δημόσιων έργων

 
 
Mε έδρα στη Νέα Ιωνία και ένα ευρύ πελατολόγιο σε όλη την Ελλάδα, η G.O.P. Services αναλαμβάνει την εκτέλεση δημόσιων έργων, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.

Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας θέτει σε εφαρμογή την υψηλή τεχνογνωσία του πάνω σε έργα όπως η κατασκευή δρόμων, εθνικών οδών και γεφυρών, με την τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας και σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία.